English version

Han Franck

Dr. Han Franck, de drijvende kracht achter Franck Handskills en al meer dan 18 jaar ergotherapeut-onderzoeker in de medisch specialistische revalidatie:

Ik onderzoek en behandel mensen met een grote verscheidenheid aan ziektebeelden. Maar mijn hart en specialisme ligt bij de diagnostiek en behandeling van mensen met complexe arm-handvaardigheidsproblemen door een CVA of een andere vorm van centraal neurologisch letsel.

Sinds 2005 tot heden geef ik zowel nationaal als internationaal trainingen en lezingen over de organisatie en inhoud van arm-hand training.

In 2010 heb ik een arm-hand revalidatieprogramma ontwikkeld met als doel zowel de organisatie als de inhoud van arm-hand revalidatie na CVA te verbeteren. De behandelmethodiek van dit programma met de naam Concise Arm-hand Rehabilitation Approach in Stroke (CARAS), wordt door verscheidene revalidatiecentra in Nederland en ook daarbuiten toegepast.

In 2020 ben ik gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht. Ik ben nauw betrokken bij onderzoek en ontwikkelingen van nieuwe technologische toepassingen die ingezet worden om de revalidatie van de aangedane schouder, arm en hand te optimaliseren.

Tot slot geef ik gastcolleges bijvoorbeeld binnen de vereniging van revalidatieartsen (VRA) en ben ik lid van diverse werkgroepen waaronder het CARAS-consortium. Dit consortium bestaat uit ergotherapeuten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten en (revalidatie)artsen uit Nederland en België die de principes van CARAS toepassen in hun revalidatie- of zorginstelling en/of particuliere praktijk. Het CARAS-consortium is een laagdrempelige manier om kennis en ervaring op het gebied van arm – handvaardigheidsproblematiek na CVA te delen. We willen de kennis en vaardigheden met betrekking tot de organisatie van arm en hand revalidatie na CVA op peil houden en nog verder optimaliseren. Centrale onderwerpen zijn het optimaliseren van het organisatorisch proces van CARAS en het delen van de laatste inzichten zoals het toepassen van technologische applicaties in de arm- en handrevalidatie. Het consortium is een jaarlijks terugkerend event dat ik samen met collega’s uit Nederland en België organiseer voor instellingen die principes van CARAS toepassen.

 

Missie Franck Handskills

Franck Handskills wil de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met schouder, arm en handproblemen als gevolg van een beroerte/CVA of andere vorm van niet aangeboren hersenletsel. Voor een optimaal resultaat tijdens en na revalidatie hanteert Franck Handskills een persoonsgerichte behandelmethode. Deze is enerzijds gericht op het snel verbeteren van de bewegingsmogelijkheden van de aangedane arm en hand en anderzijds op het meer betrekken en inzetten van de aangedane arm en hand bij alledaagse activiteiten. Deze effectief bewezen wetenschappelijke methode omvat diverse (intensieve) trainingsvormen al dan niet gecombineerd met technologische hulpmiddelen.

Franck Handskills leert fysiotherapeuten, ergotherapeuten en (revalidatie)artsen via training, consultaties en lezingen, hoe zij de arm-hand training en begeleiding zo optimaal mogelijk in de praktijk kunnen organiseren en uitvoeren.

Bovendien biedt Franck Handskills educatiemogelijkheden op het gebied van begeleiden en behandelen van mensen die na neuromusculaire aandoening (NMA), het Guillain-Barré syndroom (GBS), Multiple Sclerose (MS) en Covid-19, problemen ervaren in één of beide schouders, arm en/of handen.

 

Meer informatie?

Contact