Toepassingen van spierstimulatie gecombineerd met functionele arm-hand training

Een substantieel deel van de revalidanten met een centraal neurologisch letsel (CNA) participeert in arm-hand training programma’s vanwege beperkingen in één of beide schouders, armen en handen. Het is bekend dat de trainingsvorm elektrische spierstimulatie een positief effect kan hebben op het verbeteren van spierkracht. Ook is er toenemend bewijs dat elektrische spierstimulatie van positieve invloed is op het verbeteren van spierkracht in spieren die ten gevolge van een CNA gedeeltelijk zijn uitgevallen. Een bijkomend effect van elektrische stimulatie is de afname van pijnsensaties tijdens training en/of in momenten van rust. Het toepassen van elektrische spierstimulatie kan dus, in combinatie met een intensieve vorm van arm-hand revalidatie, een toegevoegde waarde zijn op het effect van de arm-handtraining en de functionele inzetbaarheid van de aangedane arm-hand. Ondanks de toenemende bewijskracht en inzet van spierstimulatie tijdens de revalidatie kan het adequaat toepassen van deze middelen, al dan niet in combinatie met andere interventies, uitdagend zijn. Franck Handskills heeft hiervoor een training ontwikkeld.

 

Training Toepassen elektrostimulatie bij revalidatie arm, hand, schouder na CNA

Deze training is bedoeld om therapeuten kennis te laten maken met de toegevoegde waarde van één van de vele vormen van elektrostimulatie (ES): functionele elektrische spierstimulatie (FES). Tevens wordt er aandacht besteed aan (diagnose gerelateerde) toepassingsmogelijkheden van elektrische spierstimulatie binnen de medisch specialistische revalidatie.

De training Toepassen elektrostimulatie bij revalidatie arm, hand, schouder na CNA beslaat de volgende onderwerpen en sub-onderwerpen:

  • Introductie elektrische stimulatie (ES) en spierstimulatie; plaats en definities ES/spierstimulatie in therapie; algemene neurofysiologische principes van ES.
  • Functionele elektrische stimulatie (FES), een vorm van spierstimulatie; EBP toepassingen van FES; toepassen van FES; safety regulations; FES in combinatie met arm-handtherapie.
  • FES in de revalidatie; hoe werkt het apparaat; practice based toepassingen; standaard programma’s spierstimulatie versus home made; electrode plaatsing; advanced
  • TENS, Transcutane elektrische zenuwstimulatie; gebruik van elektrische stroom om de zenuwen te stimuleren; pijnbestrijding en spierontspanning.

Op basis van theoretische kaders leer je vaardigheden om:

  • diverse vormen van spierstimulatie toe te passen
  • toepassingen van spierstimulatie te verantwoorden in termen van veilig gebruik en mogelijk effectieve bijdrage aan de algehele behandeling
  • spierstimulatie te combineren met bestaande behandelvormen, met een accent op arm-hand training na centraal neurologisch letsel.

 

Meer informatie of deze training aanvragen?

Contact