Omgang persoonlijke gegevens

Uw gegevens worden vastgelegd in een elektronisch patiënten dossier (EPD), conform de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp)

De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft u het recht controle uit te voeren over de verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens bij Franck Handskills.

Uw gegevens worden uitsluitend verzameld met als doel goede (para)medische zorg te bieden , ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting en (eventueel) een correcte financiële afhandeling van geboden zorg.

U wordt voorafgaand aan de behandeling geïnformeerd over het doel van het verzamelen van persoonsgegevens. Middels het tekenen van een informed consent bent u geïnformeerd over het doel van het verzamelen van zijn gegevens en, indien van toepassing, over het verzamelen van gegevens buiten de betrokkene om.

Meer informatie over de informatieplicht van een organisatie kunt u vinden in het informatieblad Informatieplicht. Informatie over het recht op informatie vindt u op de door het CBP onderhouden website mijnprivacy.nl onder de kop ‘Ik heb een vraag over / mijn vraag gaat over mijn rechten’.

Indien op basis van inzage door u wordt vastgesteld dat gegevens niet correct of niet correct verwerkt zijn kunt u Franck Handskills verzoeken de gegevens te corrigeren.  Dat kan als de gegevens die gebruikt worden door de organisatie feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking. Indien door Franck Handskills aan andere instanties  (onjuiste) gegevens in het voorafgaande jaar zijn verstrekt dienen deze instanties van de wijzigingen op de hoogte gesteld worden, tenzij dat onmogelijk is of een onredelijke inspanning oplevert voor de organisatie.

U behoudt het recht bezwaar te maken (verzet aan te tekenen) tegen bepaalde vormen van gebruik van zijn gegevens door een organisatie. U kunt bijvoorbeeld verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct-marketingdoeleinden. De organisatie moet dat gebruik dan altijd direct beëindigen. Tevens mag u in enkele gevallen verzet aantekenen in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden zoals het stoppen met deelname  aan een medisch onderzoek.

Klacht
Heeft u een klacht over de behandeling of bent u ontevreden over de manier waarop door ons met u is omgaan? Laten we hierover in gesprek gaan met als doel tot een goede oplossing te komen met betrekking tot de klacht en voor de verbetering van de kwaliteit van werken.     Franck Handskills is aangesloten bij SoloPartners, (www.solopartners.nl) een wkkgz gecertificeerde klachteninstantie.