Arm-hand revalidatie in eigen praktijk of instelling

Hoe zou je de arm-hand revalidatie binnen je eigen praktijk of instelling kunnen organiseren en/of optimaliseren? Franck Handskills verzorgt arm-hand trainingen toegesneden op jouw praktijk of instelling.

Tijdens een maatwerktraining krijg je antwoorden op vragen zoals:

  • Welke behandelsystematiek sluit beste aan?
  • Hoe betrek je collega’s of revalidatieteams bij de arm-hand revalidatie?
  • Hoe communiceer je de zorg naar cliënten, verwijzers of andere instellingen?
  • Hoe profileer je deze manier van zorg intern en extern?

 

Voordelen van Franck Handskills arm-hand training binnen de eigen praktijk of instelling

  • De training wordt gegeven door een ervaren ergotherapeut/gezondheidswetenschapper uit de Medisch Specialistisch Revalidatie.
  • De training is toegesneden op de behoefte van de eigen praktijk of instelling.
  • Je maakt kennis met verschillende behandelsystematieken.
  • We werken met casussen uit de eigen praktijk of instelling.

Meer informatie of een afspraak maken?

Contact