Begeleiding cliënten met paretische arm en hand na een CVA

Zowel binnen de Medisch Specialistisch Revalidatie (MSR), Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ), fysiotherapie- en ergotherapiepraktijken komen zorgverleners regelmatig in aanraking met cliënten met een paretische arm en hand ten gevolge van een CVA. Het begeleiden van deze doelgroep is vaak een grote uitdaging omdat het revalidatieproces afhankelijk is van verschillende factoren. Denk aan de heterogeniteit van de doelgroep, het voortschrijdend inzicht in neurologische kennis, de voortdurende ontwikkelingen betreffende (technologische) hulpmiddelen en de behoefte om cliënt-gecentreerd te willen blijven werken. Ontdek hoe Franck Handskills instellingen en professionals hierbij ondersteunt.

 

Diensten Franck Handskills

Instellingen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en (revalidatie)artsen kunnen bij Franck Handskills terecht voor:

  • Een breed scala aan praktijkgerichte trainingen gericht op het begeleiden en behandelen van mensen die na een CVA problemen ondervinden door een beperkte schouder en/of arm- en handfunctie, eventueel ondersteund door technologische hulpmiddelen.
  • Educatiemogelijkheden gericht op het begeleiden en behandelen van mensen die na CVA, neuromusculaire aandoening (NMA), het Guillain-Barré syndroom (GBS), Multiple Sclerose (MS) en Covid-19, problemen ervaren in één of beide schouders, arm en/of handen.
  • Consultaties.
  • Lezingen.

 

Verschillende vormen van educatie

Franck Handskills biedt één- of meerdaagse trainingen, consultaties, meeloopdagen en klinische lessen. Alle aangeboden educatie geeft voldoende handvaten om in je eigen werksituatie en met je eigen cliënten de behandeling naar behoefte en op een constructieve manier voort te zetten.

 

Consultaties

Bij consultaties wordt de praktijk of instelling bezocht waar samen met de ergo- of fysiotherapeut en/of arts een casus wordt besproken en behandeld. De consultatie wordt afgerond met een klinische evaluatie en een behandeladvies. Het advies kan desgewenst met instructies en oefeningen worden aangevuld.

 

Tarieven

Net als onze diensten zijn onze tarieven gebaseerd op maatwerk. We maken graag een voorstel dat aansluit op de specifieke behoeften en/of hulpvragen vanuit je team, praktijk of instelling. Maak een afspraak, dan kijken we samen naar wat nodig is en waarmee je het meest geholpen bent. Zie verder ook de algemene voorwaarden.

Meer informatie of een afspraak maken?

Contact