De World Stroke Organisation (WSO)

Jaarlijks neemt wereldwijd het aantal beroertes toe. Het is de op één na de belangrijkste doodsoorzaak en de op twee na de belangrijkste oorzaak van invaliditeit. De grootste stijging van beroertes vindt plaats in lage-inkomenslanden in centraal en Oost-Azië, Zuidelijk Afrika en Oost-Europa. 63% van de inwoners van deze gebieden met een doorgemaakt herseninfarct is jonger dan 70 jaar. Deze groeiende groep van zogenoemde young strokes hebben, in verhouding tot de ouderen met een doorgemaakt herseninfarct, veel meer levensjaren voor de boeg die ze met beperkingen moeten doorstaan.

De WSO en de aan de WSO gelieerde lokale stroke support organisaties spannen zich in door met name in de gebieden waar veel beroertes plaatsvinden een breed pakket aan preventiemaatregelen aan te bieden. Het primaire doel van deze maatregelen is de bevolking bewust te maken van de risicofactoren voor het krijgen van een TIA of herseninfarct.

Naast preventieve maatregelen faciliteert de WSO ook de toegang tot goede zorg en revalidatie in deze gebieden. Dit wordt gedaan middels het Global Stroke Services Action Plan. Dit plan omvat een aantal speerpunten waaronder het ondersteunen van lokale stroke care practices in het toegankelijk maken van zorg en revalidatie. Tevens probeert de WSO de kwaliteit van de zorg en revalidatie te optimaliseren door actuele behandelrichtlijnen toe te passen en te implementeren binnen de lokale instellingen.

De kernboodschap die ten grondslag ligt aan het door de WSO opgestelde actieplan is dat zelfs met absoluut minimaal beschikbare zorg er in ieder geval iets voor mensen met een doorgemaakte beroerte moet worden gedaan uitend in een positief resultaat met betrekking tot hun herstel.

 

Franck Handskills maatschappelijk betrokken

In het verlengde van het WSO opgestelde actieplan neemt Franck Handskills deel aan het implementeren van behandelrichtlijnen en het optimaliseren van de CVA-revalidatie in India en Nepal. Samen met de plaatselijke stroke support organisatie en het lokaal opererende revalidatieteams richten we ons op het optimaliseren van de revalidatie van de aangedane schouder, arm en hand bij mensen met een doorgemaakte beroerte in de sub-acute en chronische fase.

De begeleiding vanuit Franck Handskills bestaat op dit moment voornamelijk uit het opleiden en trainen van collega’s volgens het train-the-trainer principe. Afhankelijk van de vraag worden trainingen en workshops verzorgd in combinatie met het behandelen van revalidanten. De opgebouwde kennis en ervaring kan vervolgens door de getrainde therapeuten doorgegeven worden aan collega’s van bijvoorbeeld andere essential of advanced stroke services die nog niet getraind zijn.

Bronnen:

 

Meer informatie?

Contact