Training Revalidatie van de aangedane arm-hand na CVA

Deze training bestaat uit twee modules:

  • Module 1: analyse en observatie
  • Module 2: behandelvormen en trainingsprincipes.

 

Analyse en observatie van arm-hand vaardigheidsproblematiek na CVA

Tijdens deze module leer je via het toepassen van een analysemodel, gecombineerd met een houding- en bewegingsonderzoek, een kwalitatief goede taakanalyse uit te voeren. Het doel van deze analyse is de functionele én prognostische mogelijkheden van de aangedane schouder, arm-hand te kwantificeren. Vervolgens leer je uitspraken te doen over welke perceptuele, motorische en/of cognitieve problemen van invloed zijn op de kwaliteit van de taakuitvoering alsook de mate van trainbaarheid van de aangedane arm-hand na CVA of andere vorm van verworven hersenletsel.

 

Arm-handvaardigheid problematiek na CVA

In deze module leer je diverse vormen van functioneel (taak gerelateerd) trainen toe te passen gecombineerd met leer- en trainingsprincipes alsook voorwaardenscheppende trainingsvormen waaronder kracht- en coördinatietraining en sensorische training.

Het accent ligt op:

  • de theoretische onderbouwing van bewegingsprogramma’s
  • anatomie
  • neurofysiologie
  • motorische sturings- en controletheorieën
  • motivatie- en attributietheorieën
  • leer- en trainingsprincipes
  • technologische ontwikkelingen in combinatie met conventionele arm-handtraining

 

Meer weten of de training Revalidatie aangedane arm-hand na CVA aanvragen?

Contact